Uw bericht is met succes verstuurd.

Algemene Voorwaarden


1. DEFINITIES

Zoals gebruikt in deze overeenkomst, de volgende definities en hun respectievelkijke betekenis vind je hieronder:

1.1. “Netmints Media S.R.L.” is de exclusieve eigenaar en uitbater van www.sekshookup.nl en www.sekshookup.be. (De Website)

1.2. De “dienst” verwijst naar gebruikt van de website voor eender welk doel maar niet beperkt tot: Het aanmaken van een profiel, naar de profielen van derden kijken en communiceren. Netmints Media S.R.L. mag extra diensten aanbieden en/of de dienst aanpassen en deze gebruiksovereenkomst is van toe passing op alle extra diensten of aangepaste diensten. Netmints Media S.R.L. behoud zicht het recht om diensten stop te zetten.

1.3. “U/Je/Jij/Jouw/De Gebruiker” verwijst naar de gebruiker van de website en alle gerelateerde diensten volgens ge gebruiksovereenkomst.

1.4. “Gebruikers Content” staat voor het materiaal dat je publiceerd op de website of naar andere leden stuurt met uitzondering van persoonlijke contact gegevens (Zoals je telefoonnummer, email address of wachtwoord).

 

2. AANVAARDING VAN DE VOORWAARDEN

2.1. Deze overeenkomst is laatst aangepast op 8 Augustus 2016.

2.2. Netmints Media S.R.L.’s website op de domeinen www.sekshookup.nl en www.sekshookup.be wordt gemanaged en uitgebaat door Netmints Media S.R.L.. Door onze site te gebruiken ga je akkoord met de voorwaarden van gebruiksvoorwaarden (Deze overeenkomst). We moedigen je aan om regelmatig deze gebruiksovereenkomst te raadplegen. Wanneer je niet akkoord gaat met deze voorwaarden verlaat deze site dan nu.

2.3. We behouden het recht deze gebruiksovereenkomst op eender welk moment aan te passen. De aangepaste overeenkomst is van toepassing op je abonnement of lidmaadschap vanaf deze gepubliceerd wordt op onze website. Uw gebruiken van de dienst na een aanpassing van de overeenkonst wordt aanzien als een akkoord met de aanpassing van de overeenkomst.

 

3. RECHTEN EN PLICHTEN VAN NETMINTS MEDIA S.R.L.

3.1. Het monitoren van uw informatie. Het kan zijn dat we advertenties van derden gebruiken en deze aanbieden wanneer je de website bezoekt. Het zou kunnen dat deze bedrijven informatie over je interesses gebruiken om je de meest relevante produkten of diensten aan te bieden.

We behouden het recht alle advertenties, publieke posts en berichten na te kijken om ervor te zorgen dat ze voldoen aan onze richtlijnen en content voorwaarden. Berichten, foto's of posts mogen door ons ten alle tijde verwijderd woorden. We behouden het recht de content voorwaarden aan te passen.

3.2. Geen verantwoordelijkheid. U bevestigd dat we niet verantwoordelijk zijn voor onderbreking of opzegging van deze dienst ongeacht de reden van de onderbreking of opzegging.

 

4. RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE GEBRUIKER

4.1. Aanvaarding van toegang. Je moet 18 jaar of ouder zijn om deze website en diest te bezoeken. Door deze websit te bezoeken of de gebruikersovereenkomst te aanvaarden verklaar je dat je: (i) 18 jaar of ouder bent, en dat je het recht en de hoedanigheid hebt om met deze gebruiksovereenkomst akkoord te gaan. (ii) Dat je deze site conform met alle van toepassing zijnde wetten en regels gaat gebruiken; en (iii) dat je nooit veroordeeld bent voor zeden feiten en dat je niet bekend staat als een geregistreerde zedendelinquent bij eender welke overheidsinstelling.

4.2. Exclusief gebruikt. Je account is enkel voor persoonlijk gebruik. Je mag anderen geen toegang geven tot je account en je mag je account niet aan een andere entiteit of persoon overdragen. Je aanvaard dat Netmints Media S.R.L. nooit verantwoordelijk is voor toegang van derden als resultaat van een diefstal of bemachting van je gebruikersnaam of wachtwoord.

4.3. Gedragscode. Je gaat ermee akkoord deze dienst te gebruiken conform met de volgende gedragscode:

Je zal alle informatie die je gegeven wordt door de dienst als privaat en vertrouwelijk beschouwen en zult deze informatie nooit doorgeven aan derden zonder de uitdrukkelijke toestemming van diegene die je de informatie heeft verstrekt.

Je zal deze dienst niet gebruiken om deel te nemen in vormen van pesten, offensief gedrag inclusief maar niet beperkt tot het plaatsen van communicatie, foto's of opnames die You shall not use the Service to engage in any form of harassment or offensive behaviour, including but not limited to the posting of communications, pictures or recordings die smadelijk, lasterlijk, beledigend of lasterlijke verklaringen, of racistische, pornografisch, obsceen of anderszins beledigende taal bevatten.

Deze Website heeft als doel het om gebruikers te laten flirten met andere gebruikers. De Website faciliteert geen seks tegen betaling ofwel geen prostitutie en escort. De Website is het platform om gebruikers met elkaar te laten communiceren en is een passieve verbinding tussen de online publicatie en verspreiding van Profiel en andere informatie. Het aanbieden van seks tegen betaling is niet toegestaan

U zult geen kettingbrieven doorsturen via de Service.

U zult de Dienst niet gebruiken om de privacyrechten, eigendomsrechten of enige andere rechten van een persoon schenden.

U zult geen berichten, foto's of opnames plaatsen of gebruik maken van de dienst op een manier die:

- Inbreuk maakt op de rechten van derden of deze schendt of plagieert, inclusief, maar niet beperkt tot enig auteursrecht of merkenrecht, privacy of andere persoonlijke of eigendomsrechten, of

- frauduleus of anderszins onrechtmatig is of in strijd is met de wet.

U zult de Dienst niet gebruiken om te verspreiden, te bevorderen of anderszins elk materiaal dat elk verzoek om middelen, reclame of verzoek voor goederen of diensten te publiceren.

U zult de Dienst niet gebruiken om virussen of schadelijke software van welke aard te uploaden of distribueren, of iets anders dat schade zou kunnen toebrengen aan de Dienst, de website, Netmints Media SRL, zijn systemen, of systemen van andere leden.

4.4. Beveiliging. U gaat ermee akkoord onmiddellijk in kennis Netmints Media S.R.L. van elk onbevoegd gebruik van uw gebruikersnaam of wachtwoord of onbevoegde toegang tot uw account op de hoogte te brengen. Voor uw eigen veiligheid, is het raadzaam om uit te loggen als u elk gebruik van de diensten af te maken, vooral als u gebruik maakt van een openbare computer of een computer deelt met anderen. Bij het inloggen in de dienstverlening met behulp van een openbare computer wees dan voorzichtig om te voorkomen dat andere mensen uw gebruikersnaam en wachtwoord te weten komen.

Door zich te registreren bij de website verleent U Netmints Media S.R.L. het recht om uw gebruikersinhoud te gebruiken wanneer Netmints Media S.R.L. dit nodig acht in verband met de levering van de diensten, waaronder:

- Het zichtbaar maken van je profiel voor de gebruikers van de Partner Pagina's (die in hoofdzaak het bereik van uw profiel en de kans op het vinden van een succesvolle match zal toenemen);

- Het publiceren van uw profiel, met uitzondering van persoonlijke contactgegevens (zoals telefoonnummer en e-mailadres) op Partner Paginas als onderdeel van hun promotie van de site;

- Je profiel zichtbaar maken voor andere gebruikers binnen de dating service in specifieke e-mails (bijv. Nieuwe lokale gebruikers meldingen, enzovoort).

U BENT ZELF VERANTWOORDELIJK VOOR UW INTERACTIES MET ANDERE GEBRUIKERS. U BEGRIJPT DAT NETMINTS MEDIA S.R.L. MOMENTEEL GEEN CRIMINELE ACHTERGROND CONTROLES VOOR DE GEBRUIKERS UITVOERT. NETMINTS MEDIA S.R.L. DOET GEEN ONDERZOEK NAAR DE ACHTERGROND VAN GEBRUIKERS OM VERKLARINGEN VAN DE GEBRUIKERS TE CONTROLEREN. NETMINTS MEDIA S.R.L. GEEFT GEEN GARANTIE AANGAANDE HET GEDRAG VAN DE GEBRUIKERS OF HUN VERENIGBAARHEID MET DE HUIDIGE OF TOEKOMSTIGE GEBRUIKERS. NETMINTS MEDIA S.R.L. BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR OM CRIMINELE ACHTERGROND CONTROLEREN OF ANDERE VERTONINGEN (ZOALS ZEDENDELINQUENT REGISTER OPZOEKINGEN) OP EENDER WELK MOMENT EN MET BEHULP VAN ALLE OPENBAAR BESCHIKBARE REGISTERS.

IN GEEN GEVAL ZAL NETMINTS MEDIA S.R.L. AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE SCHADE, ONGEACHT DIRECTE, INDIRECTE, ALGEMENE, BIJZONDERE, COMPENSERENDE, GEVOLGSCHADE, EN / OF BIJKOMENDE, ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET HET GEDRAG VAN U OF IEMAND ANDERS IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN DE SERVICE, INCLUSIEF ZONDER BEPERKING MISHANDELING, EMOTIONELE NOOD, EN / OF ENIGE ANDERE SCHADE ALS GEVOLG VAN COMMUNICATIE OF ONTMOETINGEN MET ANDERE GEREGISTREERDE GEBRUIKERS VAN DEZE DIENST OF PERSONEN DIE JE ONTMOET VIA DEZE DIENST. U AKKOORD OM REDELIJKE MAATREGELEN NEMEN IN ALLE INTERACTIES MET ANDERE GEBRUIKERS VAN DE DIENST, MET NAME ALS U BESLUIT OM OFFLINE OF PERSOONLIJK TE ONTMOETEN. U BEGRIJPT DAT NETMINTS MEDIA S.R.L. GEEFT GEEN GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET BETREKKING UW ULTIEME COMPATIBILITEIT MET MENSEN DIE JE ONTMOET VIA DE SERVICE. U ZULT GEEN FINANCIËLE GEGEVENS (BIJVOORBEELD UW CREDITCARDNUMMER OF BANKGEGEVENS) DOORGEVEN AAN ANDERE GEBRUIKERS.

4.5. Account verwijderen. Als u besluit uw account van de website te verwijderen, wordt uw account en alle informatie in het account met inbegrip van uw ID en URL naar de profielpagina te verwijderen. In dat geval zal uw foto, voornaam, achternaam, bijnaam, leeftijd en geboortedatum, en alle andere informatie, waaronder persoonlijke contactgegevens worden verwijderd uit de Website en geblokkeerd op de Partner Paginas.

4,6. Externe links. De Dienst kan links naar andere websites en bronnen (Externe Links) bevatten. U erkent dat wij niet verantwoordelijk zijn voor en hebben geen enkele aansprakelijkheid als gevolg van de beschikbaarheid van externe links of de inhoud ervan.

U begrijpt dat door het gebruik van een van de Externe Links U content kan tegenkomen die beledigend, onfatsoenlijk of aanstootgevend is, content die al dan niet expliciete taal bevat en dat de resultaten van een zoektocht of het invoeren van een bepaalde URL automatisch en onbedoeld links of verwijzingen naar aanstootgevend materiaal kan genereren.

U gaat ermee akkoord de Externe Links op eigen risico te gebruiken en dat Netmints Media S.R.L. geen enkele aansprakelijkheid jegens u voor inhoud die beledigend, onfatsoenlijk of aanstootgevend kan zijn. Het is uw exclusieve verplichting om kinderen en andere personen te beletten ongepaste inhoud te bekijken die voortkomt uit externe links.

Door het gebruik van Externe Links, erkent u en gaat ermee akkoord dat Netmints Media S.R.L. niet verantwoordelijk is voor de behandeling of de evaluatie van de inhoud, de juistheid, volledigheid, tijdigheid, geldigheid, de naleving van het auteursrecht, wettigheid, betamelijkheid, kwaliteit of enig ander aspect van dergelijke materialen bij Externe Links. Netmints Media S.R.L. gegarandeerd of ondersteund en aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid jegens u of enig ander persoon voor Externe Links of voor enige andere materialen, producten of diensten van derden.

Netmints Media S.R.L. is niet verantwoordelijk voor de inhoud of updates het privacybeleid van derden die Externe Links uitbaden. Deze kunnen verschillen van die van Netmints Media SRL. De persoonsgegevens die U doorgeeft aan derden, vallen niet onder het privacy beleid van Netmints Media SRL. Sommige derde bedrijven kunnen ervoor kiezen om hun persoonlijke gegevens met Netmints Media S.R.L., in welk geval het delen van gegevens wordt beheerst door de privacy policy van de derde partij.

U begrijpt en gaat ermee akkoord dat uw gebruik van Externe Links kan leiden tot schadelijke of ongewenste inhoud of schadelijke software te infecteren of interactie met uw computer of mobiele apparaat. U aanvaardt alle risico's in verband met deze Externe Links, en gaat u ermee akkoord dat Netmints Media S.R.L. niet aansprakelijk is in het geval uw computer of mobiele apparaat wordt beïnvloed door het gebruik van externe links.

4,7. Openbaarmaking door de wet. U erkent en aanvaardt dat Netmints Media S.R.L. informatie openbaar kan maken die u verstrekt indien verplicht door de wet, op verzoek van een derde partij, of indien we, naar eigen goeddunken, van mening zijn dat openbaarmaking redelijk om (i) te voldoen aan de wet, verzoeken of opdrachten van de rechtshandhaving , of een juridisch proces (al dan niet een dergelijke bekendmaking is vereist door toepasselijke wetgeving); (Ii) De rechten van Netmints Media of een derde partij te beschermen of te verdedigen.; of (iii) de bescherming van iemands gezondheid of veiligheid, zoals bij schade of geweld tegen een persoon (met inbegrip van de gebruiker) wordt bedreigd.

 

5. BETAALD LIDMAATSCHAP EN BETALENDE FUNCTIES

5.1. Op deze website is het mogelijk de communiceren met andere leden na het aankopen van credits. Per bericht kunnen credits van je account worden afgetrokken. Credits vervallen na 3 maanden wanneer ze niet gebruikt worden.

 

6. PROFIELEN MET ENTERTAINMENT ALS DOEL.

6.1 Personages, profielen, advertenties of bijdragen kunnen entertainment tot doel hebben. Fysieke contacten zijn niet in alle gevallen mogelijk. Onder geen omstandigheden zijn wij aansprakelijk voor directe of indirecte schade voortkomend uit het gebruik van de Website.

Entertainment profielen worden aangeboden aan de dienst om 1) te controlleren of de regels en het beleid worden toegepast 2) toezicht op het gebruik van de Site te houden 3) te tonen aan gebruikers hoe ze de functies en communicatie-instrumenten van de site moeten gebruiken, 4) De online gezelschap en entertainment ervaring verbeteren en 5) de intensiever gebruik van de site te bevorderen zoals bijvoorbeeld het plaatsen van foto's of profiel bescrhijvingen te stimuleren.
Interacties afkomstig van entertainment profielen kan computer gegenereerd zijn, of kan worden gecreëerd door de site of aannemers van derden ingehuurd door de Site.
U begrijpt, erkent en gaat ermee akkoord dat de interacties, profielgegevens, en content gebruikt door entertainment profielen niet afkomstig zijn van een daadwerkelijke site leden, maar aanwezig zijn voor educatieve, entertainment en site controle doeleinden. Elke gelijkenis tussen entertainment profielgegevens of interacties aan een echte persoon is puur toeval en fictief.
Personeel van de Site of aannemers van derden ingehuurd door de site kan meerdere entertainment profielen en bijbehorende communicatie functies te bedienen.

 

7. INBREUK OP AUTEURSRECHTEN

7.1. Als u van mening bent dat enig materiaal of inhoud verspreid door Netmints Media S.R.L. inbreuk vormt op het auteursrecht, gelieve ons te voorzien van de volgende informatie: een elektronische of fysieke handtekening van de persoon die gemachtigd is om op te treden namens de eigenaar van het auteursrecht belang; een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk dat u eist is overtreden; een beschrijving van waar het materiaal dat volgens u inbreuk is gelegen op onze website; uw adres, telefoonnummer en e-mailadres; een schriftelijke verklaring van u dat u te goeder trouw meent dat het betwiste gebruik niet door de auteursrechthebbende, diens vertegenwoordiger of de wet is toegestaan; namens een verklaring van u, op straffe van meineed, dat de bovenstaande informatie over u juist is en dat u de auteursrechthebbende bent of bevoegd om op te treden voor de eigenaar van het materiaal in kwestie.

 

8. BEËINDIGING

8.1. U of Netmints Media S.R.L. kan uw account te beëindigen op elk gewenst moment, om welke reden of zonder reden, zonder uitleg, efficiënt op het verzenden van een schriftelijke kennisgeving aan de andere partij. Netmints Media S.R.L. behoudt zich het recht voor om uw account onmiddellijk op te schorten of uw toegang tot een van de of alle diensten te beëindigen, zonder mededeling, voor eender welke reden of zonder reden. We behouden ons het recht om uw account informatie of gegevens van onze diensten en alle andere documenten op elk gewenst moment te verwijderen naar eigen goeddunken. U kunt uw account te beëindigen door de volgende stappen: meld u aan bij uw profiel account op de site, gaat u naar Instellingen en klik op de link om uw profiel definitief te verwijderen. Als alternatief kunt u een verzoek tot annulering te sturen:
Netmints Media S.R.L.,
Aleea Herculane 11
Cluj Napoca, Judet Cluj
Romania.

 

9. CONTACT INFORMATIE

De website en de dienst worden bediend door Netmints Media S.R.L., gevestigd in Aleea Herculane 11, Cluj-Napoca, Cluj, Romania. Mededelingen of vragen over de site of dienst moeten worden gericht aan EMAIL chsupport at netmints.com - NETMINTS MEDIA S.R.L. VAT RO32687752 / REGISTRATION NUMBER (CUI) 32687752 / TRADE REGISTER BUSINESS REGISTRATION J12/153/2014 Aleea Herculane 11, Cluj-Napoca, jud. Cluj, Romania - Phone +44 203 608 99 38